Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Argus Worldwide Corp. podpisuje umowę nabycia Tejovat Technologies Pvt ltd; przygotowuje grunt pod dalsze inwestycje w rozwijającej się branży inteligentnej technologii typu smart tech.

Cheyenne, Wyoming, 24 lipiec, 2018: Zarząd Argus Worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) ogłosił dzisiaj, iż Spółka podpisała umowę nabycia udziałów z firmą o profilu smart tech, Tejovat Technologies Pvt Ltd. (www.tejovat.com) z siedzibą w Indiach. Umowa ta daje Spółce początkowe 40% udziałów u projektanta i producenta zaawansowanej inżynierii opartej na inteligentnej technologii urządzeń na warunkach, które zapewniają Argus Worldwide dalsze zwiększenie swojego udziału do 100% własności Tejovat w przeciągu 12-18 miesięcy. Udziałowcy Tejovat otrzymają pozycję na giełdzie w Argus Worldwide Corp. w zamian za ich lokatę w udziały Tejovat.

Dodatkowo, Santosh Labade, założyciel i dyrektor Tejovat, zgodził się zająć miejsce w Zarządzie oraz na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla w nowym przedsięwzięciu technologicznym Argus, CyberJ Inc., którego jest zaplanowane wejście na rynek pod koniec roku. Zaledwie 3 tygodnie temu, Spółka ogłosiła, iż Mr Labade, zgodził się na zajęcie tymczasowej funkcji Dyrektora Technologii w Argus Worldwide. Wraz z podpisaniem umowy nabycia udziałów, Mr. Labade rozpocznie proces stopniowego wprowadzania działań rozwojowych w jednostce spółki: Cyber Junky.

Michael Wexler, Przewodniczący i Prezes Argus Worldwide, wypowiada się: “Podpisanie umowy nabycia udziałów z Tejovat, oznacza wielki dzień dla obydwu spółek ponieważ nie tylko łączymy się
trwale aby rozwijać produkcję agregatora Cyber Junky, ale równie ważnie, dajemy Argus strategiczną możliwość bliskiej współpracy z zarządem Tejovat aby zapewnić sobie istotny udział na gwałtownie
rosnącym rynku wartym miliardy dolarów, dla największych osiągnięć technicznych oraz przemysłowych, inteligentnych urządzeń technologicznych typu smart tech hardware, do użytku zarówno
gospodarstw domowych jak i struktur instytucjonalnych na całym świecie.


Tejovat Technologies Pvt Ltd. z siedzibę w Pune, w Indiach, została założona przez Santosha Labade w 2015. Tejovat jest wiodącą spółką z branży elektroniki konsumenckiej, zajmującą się projektowaniem, rozwojem, wytwarzaniem, marketingiem oraz obsługą produktów typu smart dla gospodarstw domowych, tabletów oraz telefonów komórkowych.


Argus Worldwide Corp to zdywersyfikowana spółka operacyjna zajmująca się rozwojem oraz nabywaniem aktywów korporacyjnych w docelowych segmentach biznesowych zawierających między innymi: produkty cyfrowe/internetowe oraz usługi i branże związane ze zdrowiem, takie jak generyczne farmaceutyki. Spółka posiada swoją zarejestrowaną siedzibę w Cheyenne, Wyoming, a także filie w:
Ottawie, w Kanadzie; w Warszawie, w Polsce; oraz w Amsterdamie, w Holandii. Akcje w Argus Worldwide Corp. są notowane na Rynkach US OTC; Pink Current (OTC: ARGW).


Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych.

Prognozowanie oraz projekcja na przyszłość opiera się na szeregu założeń i czynników. Powyższe założenia i czynniki są oparte na obecnych danych dostępnych dla Korporacji. Stwierdzenia zawarte w
niniejszym komunikacie prasowym prezentowane są z perspektywy dnia publikacji tego komunikatu. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń. dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szeregu założeń i odznaczają się poziomem ryzyka i niepewności dlatego inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na wymienionych wyżej informacjach dotyczących przyszłości. Odnoszące się do przyszłości stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, są przedstawione z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszego ostrzeżenia.


Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się:
Argus Worldwide Corp – Relacje Inwestorskie
Tel: 1-613-731-5935
w Europie: +48-787-668-861
E-mail: info@argusworldwidecorp.com
URL: www.argusworldwidecorp.com

Jul
24