Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Argus Worldwide Corp. przesuwa w czasie Datę Zamknięcia Początkowej inwestycji w Tejovat Technologies Pvt Ltd; Ustanawia Santosha Labade, CEO w Tejovat Technologies - Dyrektorem ds. Technologii w Dziale Cyfrowym/Dziale Internet Argus

Cheyenne, Wyoming, dnia 28 czerwca, 2018 roku; Argus Worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) podała dziś, że rutynowe badanie due diligence oraz powiązana z nim praca prawników w związku z inwestycją spółki, o której informowała – w działającą w Indiach spółkę - Tejovat Technologies Pvt Ltd., poskutkowała przesunięciem daty początkowego zamknięcia zakupu 40% udziałów w kapitale wspomnianej spółki (www.tejovat.com). Niezależnie od powyższego, Spółka potwierdza, że nabycie Tejovat będzie kontynuowane z nową Datą Zamknięcia ustaloną najszybciej jak to tylko okaże się możliwe – w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.

Jednocześnie, Spółka ogłasza, że wyznaczyła Santosha Labade, Założyciela oraz CEO Tejovat, na nowo utworzone stanowisko Dyrektora ds. Technologii w Dziale Cyfrowym/Dziale Internet Spółki, który obejmuje działającą w Polsce spółkę Cyber Junky Sp. z o.o. oraz zgodnie z oczekiwaniami udział Spółki w Tejovat Technologies. Zgodnie z intencją, w ramach swojej roli w Argus Worldwide, Pan Labade nie tylko będzie kontynuował koordynację oraz zarządzanie nadzorem nad rozwojem technologicznym w ramach Tejovat Technologies, lecz także w ramach jednostki Argus Cyber Junky W tej ostatniej będie konsolidował oraz prace rozwojowe nad CJ big data w projekcie Agregator CJ.

Zdaniem Michaela Wexlera, Prezesa Spółki oraz CEO: „Wierzymy, że Santosh odegra znaczącą rolę we wzroście oraz rozwoju naszej Spółki w nadchodzących miesiącach i latach. Skoro Santosh będzie działać jako starszy członek naszego zespołu kierowniczego w niedawno ogłoszonym przedsięwzięciu technologicznym CyberJ, (rozpoczęcie w drugiej połowie 2018 r.) - jego wieloletnie doświadczenie na stanowiskach starszego inżyniera oraz na stanowiskach kierowniczych w spółkach technologicznych światowej klasy, czyni go osobą doskonale wykwalifikowaną do objęcia roli lidera w naszym Dziale Cyfrowym/Dziale Internet. Przede wszystkim, Santosh zapewni techniczne know-how oraz doświadczenie branżowe wymagane, aby dokonać połączenia produktów skierowanych do konsumentów w zaawansowanej technologii smart oraz produktów branżowych z pracą rozwojową dla cyfrowej platformy agregatora CJ, jaka ma uczynić cyfrowe życie nas wszystkich o wiele prostszym.”

Tejovat Technologies Pvt Ltd. z siedzibę w Pune, w Indiach, została założona przez Santosha Labade w 2015. Tejovat jest wiodącą spółką z branży elektroniki konsumenckiej, zajmującą się projektowaniem, rozwojem, wytwarzaniem, marketingiem oraz obsługą produktów typu smart dla gospodarstw domowych, tabletów oraz telefonów komórkowych.

Argus Worldwide Corp to zdywersyfikowana spółka operacyjna zajmująca się rozwojem oraz nabywaniem aktywów korporacyjnych w docelowych segmentach biznesowych zawierających między innymi: produkty cyfrowe/internetowe oraz usługi i branże związane ze zdrowiem, takie jak generyczne farmaceutyki. Spółka posiada swoją zarejestrowaną siedzibę w Cheyenne, Wyoming, a także filie w: Ottawie, w Kanadzie; w Warszawie, w Polsce; oraz w Amsterdamie, w Holandii. Akcje w Argus Worldwide Corp. są notowane na Rynkach US OTC; Pink Current (OTC: ARGW).

INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ:

Pewne oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej stanowią informacje na przyszłość. Takie oświadczenia odnoszą się do zdarzeń przyszłych albo do przyszłych wyników. Użycie jakiegokolwiek słowa typu “będzie” oraz podobnych sformułowań oraz oświadczeń odnoszących się do kwestii, jakie nie są zdarzeniami historycznymi oraz mają w założeniu wskazanie informacji na przyszłość – oparte są na bieżącym przekonaniu albo założeniu Spółki co do wyniku oraz czasu tego typu zdarzeń przyszłych. Rzeczywiste przyszłe rezultaty mogą się znacząco różnić. Przy dokonywaniu konkluzji albo czynieniu prognoz czy przewidywań wskazanych w informacji na przyszłość, zwyczajowo stosowane są rozmaite założenie oraz czynniki. Takie założenia i czynniki opierają się na informacjach obecnie dostępnych dla Spółki. Informacje na przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej przedstawiane są w dacie jej sporządzenia, zaś Spółka nie jest zobligowana do ich uaktualnienia ani korekty, niezależnie czy to na skutek nowych informacji, przyszłych zdarzeń albo innych przypadków, za wyjątkiem wymagań nakładanych przez stosowne prawo dotyczące papierów wartościowych. Z uwagi na ryzyka, niepewność oraz założenia zawarte w niniejszej informacji, inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na informacji na przyszłość. Powyższe oświadczenia wyraźnie określają jakiekolwiek informacje na przyszłość w nich zawarte.


W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z:
Argus Worldwide Corp. – Relacje Inwestorskie
w Ameryce Północnej: 1-613-731-5935
w Europie: +48-787-668-861
E-mail: info@argusworldwide.com  
URL: www.argusworldwide.com 

 

Jun
28