Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Argus Worldwide Corp. rozszerza swoje zaangażowanie w kryptowaluty

Cheyenne, Wyoming; 20 kwiecień 2018: Zarząd Argus Worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) ogłasza, iż spółka znacząco poszerzy swoje działania w sektorze kryptowaluty przez wprowadzenie na rynek kryptowaluty CyberJ na platformie handlu elektronicznego wraz agregatorem Cyber Junky, którą obecnie rozwija spółka. Platforma handlu elektronicznego z cyfrową walutą należąca do spółki jest aktualnie programowana przez zespół programistów Cyber Junky w Gdańsku, w Polsce i powinna wejść do sieci w ciągu najbliższych 60-90 dni.

Spółka podała niedawno do wiadomości, iż wprowadzi walutę cyfrową CyberJ, która będzie dostępna dla społeczności Cyber Junky jako metoda płatności za produkty i usługi na platformie agregatora CJ. Zamierzono, iż waluta cyfrowa spółki CyberJ będzie początkowo dostępna w celu zakupów na platformie waluty cyfrowej handlu elektronicznego spółki oraz w automacie, który będzie wbudowany w każdy produkt i usługi proponowane w agregatorze Cyber Junky.

Tom Edmond, Argus Worldwide, COO wyjaśnia, iż “ Nasze ostatnie badania wskazują nam, iż rynek kryptowaluty rośnie dużo szybciej niż wcześniej zakładano. Oczywistym jest, iż platforma handlu elektronicznego Cyber J powiązana z walutą cyfrową CyberJ będzie miała pozytywny wpływ na wzrastanie wysokości naszych dochodów i rentowności w perspektywie krótko i średnio-terminowej. Waluta cyfrowa CyberJ, która zaoferuje konsumentowi szereg korzyści i zniżek, nie tylko stanowi potencjał na wzrost jej wartości w czasie ale równie ważnie, zwiększy siłę nabywczą konsumenta. Nie odrzucamy koncepcji zapoczątkowania ICO (Initial Coin Offering) naszej waluty cyfrowej CyberJ.” Pan Edmond dodaje, iż “Kryptowaluta znacząco zmieniła krajobraz cyfrowy na świecie. Eksperci rynkowi twierdzą, iż kapitalizacja rynkowa kryptowaluty jest obecmie warta około 450 miliardów dolarów z potencjałem na wzrost do kilkunastu bilionów dolarów w ciągu najbliższych lat.”

Argus Worldwide Corp. jest spółką operacyjną o zróżnicowanej działalności zaangażowaną w rozwój i pozyskiwanie własności korporacyjnej w rozwijających się segmentach w tym, lecz nie wyłącznie, produktów i usług cyfrowych/internetowych oraz w sektorze zdrowotnym obejmującym leki generyczne. Spółka ma swoją siedzibę w Cheyenne, w stanie Wyoming, Stany Zjednoczne. Spółka posiada biura partnerskie w Ottawie (Kanada), w Warszawie i w Amsterdamie (Holandia). Akcje spółki są notowane na amerykańskim rynku finansowym OTC, segment rynku o nazwie Pink Current (symbol giełdowy: ARGW).

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych.

Prognozowanie oraz projekcja na przyszłość opiera się na szeregu założeń i czynników. Powyższe założenia i czynniki są oparte na obecnych danych dostępnych dla Korporacji. Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym prezentowane są z perspektywy dnia publikacji tego komunikatu. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń. dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szeregu założeń i odznaczają się poziomem ryzyka i niepewności dlatego inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na wymienionych wyżej informacjach dotyczących przyszłości. Odnoszące się do przyszłości stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, są przedstawione z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszego ostrzeżenia.

 

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się:

Argus Worldwide Corp
Investor Relations
Tel: 1-613-731-5935
E-mail: investor@argusworldwidecorp.com 
URL: www.argusworldwidecorp.com 

Apr
20