Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Argus Worldwide Corp. w trakcie rozmów przejęcia azjatyckiej firmy elektroniki użytkowej wnoszącej wartość dodaną

Cheyenne, Wyoming, luty 26, 2018: Argus Worldwide Corp, (www.argusworldwide.com) ogłosiło dzisiaj, iż prowadzi rozmowy z Tejovat Technologies Pvt. Ltd. (www.tejovat.com) z siedzibą w Indiach, w celu nabycia pakietu Tejovat w ramach sektora Cyfrowo/Internetowego. Tejovat projektuje, rozwija i dostarcza innowacyjne, cyfrowe produkty elektroniczne do użytku domowego, komercyjnego i przemysłowego na rynki światowe.

Rzecznik prasowy Argus Worldwide tłumaczy, “Jesteśmy w początkowej fazie negocjacji, powinniśmy sporządzić protokół ustaleń (Memorandum of Understanding) w ciągu 2-3 tygodni. Postrzegamy ten krok jako zarówno synergiczną i strategiczną możliwość dla naszej firmy nie tylko w celu wejścia na światowy rynek cyfrowych, elektronicznych produktów, wartego wiele milionów dolarów ale, co równie ważne, pozostawienia naszego wpływu na rynku azjatyckim stanowiącym wartość dodaną, z działaniami operacyjnymi w Indiach. Tejovat przyczyni się do wzrostu możliwości i zdolności tak aby wspierać nasze prowadzone działania rozwojowe w dziale Argus 'Cyber Junky' oraz rozwijać potencjał wprowadzania innowacyjnych urządzeń medycznych w sektorze Argus Health “

Wcześniej tego roku, Argus ogłosiło, iż Spółka jest ukierunkowana na pozyskanie dodatkowego kapitału wspierającego ekspansję i działania rozwojowe zarówno w oddziale Cyfrowo/Internetowym jak i oddziale Argus Zdrowie. Przewiduje się, iż transakcja Tejovat obejmie rynek akcji i funduszy Argus pozyskanych poprzez Ofertę Produktową Spółki na rok 2018. Argus Worldwide Corp. to spółka zarządzającą szerokim portfelem inwestycyjnym, która ma swoją siedzibę w Cheyenne, w stanie Wyoming, Stany Zjednoczne. Spółka posiada biura partnerskie w Ottawie (Kanada), w Warszawie i w Amsterdamie (Holandia). Akcje spółki są notowane na amerykańskim rynku finansowym OTC, segment rynku o nazwie Pink Current; (symbol giełdowy: ARGW).


Stwierdzenia dotyczące przyszłośc i Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Prognozowanie oraz projekcja na przyszłość opiera się na szeregu założeń i czynników. Powyższe założenia i czynniki są oparte na obecnych danych dostępnych dla Korporacji. Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym prezentowane są z perspektywy dnia publikacji tego komunikatu. Spółka nie jest zobowiązana do ktualizacji lub korekty stwierdzeń. dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szeregu założeń i odznaczają się poziomem ryzyka i niepewności dlatego inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na wymienionych wyżej informacjach dotyczących przyszłości. Odnoszące się do przyszłości stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, są przedstawione z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszego ostrzeżenia.

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się:

Argus Worldwide Corp
Investor Relations
Tel: 1-613-731-5935
E-mail: investor@argusworldwidecorp.com 
URL: www.argusworldwidecorp.com 

Feb
26