Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Argus Worldwide odkrywa plany modernizacji działu cyfrowej/internetowej technologii; Spółki do wprowadzenia na rynek CyberJ Inc.

Cheyenne Wyoming, Wednesday, 13 czerwiec, 2018: Argus worldwide Corp. (www.argusworldwide.com) ogłosiło dzisiaj, iż spółka zrestrukturyzuje swój dział cyfrowo-internetowy pod nową działalnością technologii globalnej, początkowo składającej się z oddziału Cyber Junky i 40% udziałów w Tejovat Technologies Pvt Ltd., z siedzibą w Indiach, których Spółka jest w trakcie obejmowania. Zamierzone jest, iż nowa działalność będzie funkcjonowała pod nazwą CyberJ Inc., i w całości będzie własnością Spółki kiedy zostanie wprowadzona na rynek pod koniec roku 2018.

Przewodniczący oraz Dyrektor Generalny Michael Wexler tłumaczy: “Zmierzamy w kierunku umacniania naszych działań cyfrowych/internetowych z bardziej licznym kapitałem gospodarczym i ludzkim w perspektywie krótko lub średnioterminowej, do rozbudowania działań sektora tak szybko i efektywnie jak to możliwe, jak również zapewnienia dużo bardziej stabilnej infrastruktury do obecnej, w celu wspierania wzrostu i rozwoju naszych działalności. W tym samym czasie, przyglądamy się bliżej naszym dzisiejszym operacjom i dokonamy wszelkich zmian, które uważamy za uzasadnione, aby zoptymizować wydajność i efektywność naszych przyszłych działań w oczekiwaniu na CyberJ startup.”

Argus Worldwide Corp. jest spółką operacyjną o zróżnicowanej działalności zaangażowaną w rozwój i pozyskiwanie własności korporacyjnej w rozwijających się segmentach w tym, lecz nie wyłącznie, produktów i usług cyfrowych/internetowych. Poprzez spółkę zależną z siedzibą w Holandii Biopharmcor BV, spółka jest również zaangażowana w sektor zdrowotny, w szczegóności obejmujący opracowywanie generycznych produktów farmaceutycznych. Spółka ma swoją siedzibę w Cheyenne, w stanie Wyoming, Stany Zjednoczne. Spółka posiada biura partnerskie w Ottawie (Kanada), w Warszawie i w Amsterdamie (Holandia). Akcje spółki są notowane na amerykańskim rynku finansowym OTC, segment rynku o nazwie Pink Current (symbol giełdowy OTC: ARGW).

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych.
Prognozowanie oraz projekcja na przyszłość opiera się na szeregu założeń i czynników. Powyższe założenia i czynniki są oparte na obecnych danych dostępnych dla Korporacji. Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym prezentowane są z perspektywy dnia publikacji tego komunikatu. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń. dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na szeregu założeń i odznaczają się poziomem ryzyka i niepewności dlatego inwestorzy nie powinni nadmiernie polegać na wymienionych wyżej informacjach dotyczących przyszłości. Odnoszące się do przyszłości stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, są przedstawione z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszego ostrzeżenia.

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się:

Argus Worldwide Corp
Investor Relations
Tel: 1-613-731-5935
E-mail: investor@argusworldwidecorp.com 
URL: www.argusworldwidecorp.com 

Jun
13