Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży, nie mają na celu nakłonienia do złożenia oferty kupna ani złożenia zapisów na akcje lub do zakupu papierów wartościowych Argus Worldwide Corp. Informacje znajdujące się tutaj, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych.

Mogą Państwo śledzić nasze działania i ogłoszenia, przechodząc do sekcji „Aktualności" na tej stronie internetowej, lub poprzez wejście na stronę internetową www.otcmarkets.com.

Jeśli są Państwo akcjonariuszami Argus Worldwide Corp. i mają jakiekolwiek pytania, proszę skorzystać z internetowego formularza w sekcji „Kontakt”.

Informacje nie są poradą inwestycyjną

Informacje tutaj zawarte nie stanowią porady inwestycyjnej.

Wypowiedzi wybiegające w przyszłość

Jeśli niniejsze informacje zawierają przewidywania, oszacowania, opinie, oczekiwania lub oświadczenia wybiegające w przyszłość, mogą one być niepewne i nieść z sobą elementy zarówno znanego, jak również nieoczekiwanego i nieprzewidywalnego ryzyka. Faktyczne wyniki i rozwój sytuacji mogą się z tego powodu znacząco różnić od tych przewidywanych i domniemywanych.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Inwestowanie w spółki notowane na giełdzie oferuje potencjalnie bardzo duże zyski, ale wiąże się z także z wysokim stopniem ryzyka. Inwestowanie w takie spółki powinno zatem, co do zasady, być rozpatrywane w kategoriach inwestycji obarczonych ryzykiem, w której potencjalne ryzyko zmniejszenia wartości kwoty zainwestowanej lub jej utrata nie może być wykluczone. Dlatego taki rodzaj inwestycji jest rekomendowany jako element dywersyfikacji większego portfela inwestycyjnego.