Inwestycje w centrum naszej uwagi
OTC Market Company,
Pink Current Platform ARGW

Strategia operacyjna

Nasze cele strategiczne koncentrują się na nabywaniu przedsiębiorstw i wewnętrzny, rozwojowy postęp w sektorach Cyfrowym, IT i Opieki Zdrowotnej.

Argus Worldwide Corp. skoncentrowany jest na inwestycjach w sektorach takich jak: IT, cyfrowy oraz opieki zdrowotnej, poprzez które Spółka pozyskuje nowe technologie i nowoczesne procesy.

Nasza strategia polega na korzystaniu z inwestycji opartych na wiedzy, dzięki czemu wykorzystujemy naszą dogłębną znajomość sektorów IT i opieki medycznej. Wybierając i łącząc spółki w ramach portfela inwestycyjnego, które oferują naszemu zespołowi zarządzającemu zgodny i wspólny zestaw umiejętności, nie tylko poszerzamy naszą bazę wiedzy o korporacjach, lecz będziemy również lepiej przygotowani do wykorzystania pełnego potencjału naszych talentów i umiejętności w pełni.

Nasz sukces będzie zależał od podejmowania przemyślanych decyzji, rozwoju technologicznego, a także tego, jak dobrze będziemy w stanie zrealizować nasze cele, aby zapewnić wzrost przychodów i rentowności w przyszłości.

W Cyfrowym świecie

10 grudnia 2016 roku Spółka wykupiła i przejęła spółkę Cyber Junky Ltd. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, biznesowo zaangażowaną w rozwój sektora “internetu rzeczy.” Nadrzędnym celem spółki CJ jest projektowanie, rozwój i zarządzanie innowacyjną cyfrową platformą spełniającą funkcję przyjaznego agregatora szerokiego zasobu treści i aplikacji online, zaprojektowaną pod kątem komputerów stacjonarnych oraz aplikacji mobilnych. Platforma CJ jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkownika online takich jak: komunikacja ze znajomymi, przeglądanie spersonalizowanych treści internetowych, płacenie rachunków, poznawanie nowych osób czy chociażby planowanie wakacji. Głęboko wierzymy, iż platforma Cyber Junky dostosowana do bieżących potrzeb użytkowników internetu szybko stanie się ulubionym narzędziem do zarządzania osobistymii treściami i zadaniami online.

Dodatkowo w lipcu 2018, Spółka podpisała umowę nabycia udziałów z firmą o profilu smart tech, Tejovat Technologies Pvt Ltd. (www.tejovat.com) z siedzibą w Indiach. Umowa ta daje Spółce początkowe 40% udziałów u projektanta i producenta zaawansowanej inżynierii opartej na inteligentnej technologii urządzeń na warunkach, które zapewniają Argus Worldwide dalsze zwiększenie swojego udziału do 100% własności Tejovat w przeciągu 12-18 miesięcy. Tejovat Technologies Pvt Ltd. z siedzibę w Pune, w Indiach, jest wiodącą spółką z branży elektroniki konsumenckiej, zajmującą się projektowaniem, rozwojem, wytwarzaniem, marketingiem oraz obsługą produktów typu smart dla gospodarstw domowych, tabletów oraz telefonów komórkowych.
Jesienią 2018, Spółka uruchomiła technologiczne przedsięwzięcie CyberJ.inc.
Nowe technologiczne przedsięwzięcie CyberJ.inc będzie obejmować zarówno interaktywną platformę CyberJ jak i utrzymanie swojego udziału w Tejovat Technologies.

www.cyberjunky.com 


Produkty generyczne

„W Argus Worldwide Corp. wierzymy w to, że dzięki przejęciu spółki BioPharmcor B.V. (www.biopharmcor.com) z ich spółkami zależnymi w Polsce i Kanadzie aktywnie uczestniczymy w nastaniu nowej ery w przemyśle farmaceutycznym, w której leki generyczne w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi i leczeniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów, będą siłą przewodnią tego biznesu.”
Spółka zależna BioPharmcor właśnie ukończyła rozwojowy program generycznej wersji tadalafilu, leku wspomagającego leczenie symptomów zaburzenia erekcji (ED) i łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH) u mężczyzn. Spółka obecnie przygotowuje się do intensywnej fazy badań klinicznych na ludziach zaplanowanych na rok 2018. Badania kliniczne są niezbędne do wykazania, że wersja produkowana przez BioPharmcor jest identyczna w swoim działaniu jak oryginalna, co pozwoli otrzymać zgodę na dopuszczenie jej do sprzedaży na rynkach w Unii Europejskiej i Kanadzie.
Szacuje się, że wartość rynku leków pomagających w przypadkach zaburzenia erekcji wynosi w skali globalnej 4,5 miliarda USD.
www.biopharmcor.com