Our challenge
Nasze aspiracje

Osiągać maksimum potencjału z naszych produktów i usług poprzez dążenia do
zwiększania przychodów i poprawie rentowności z roku na rok, w połączeniu z organicznym wzrostem poprzez korzystne przejmowanie synergistycznych przedsiębiorstw.

Więcej

Argus Worldwide Corp.

Argus Worldwide Corp.

Argus Worldwide Corp. to zróżnicowana spółka operacyjna, zaangażowana w rozwojowe sektory biznesu, w tym lecz nie wyłącznie, usługi cyfrowe/internetowe, inteligentne produkty elektroniki użytkowej oraz sektor zdrowotny, farmaceutyczny taki jak leki generyczne. Nasz wykwalifikowany i wyszkolony zespół zarządzający koncentruje się na budowaniu przedsiębiorstw, w którego skład wchodzą segmenty wysokiej jakości produktów i usług, zlokalizowanych na głównych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy.

Więcej

Our method
Sposób działania

Podejmowanie działań w ramach jasno stworzonego planu, klarownych i zdefiniowanych celów, intuicyjnego zmysłu finansowego i niezwykłego instynktu w poszukiwaniu innowacyjnych produktów i usług, które sprzyjają wzrostowi i rozwojowi Argus Worldwide Corp. w sektorach, które stanowią podstawę naszych krótko, jak i długoterminowych celów korporacyjnych. 

Więcej